Online 7. Ulusal
TARIM
KONGRESİ, 16-18 Ekim 2020
Online
7. ULUSAL TARIM
KONGRESİ, 16-18 Ekim 2020
Online 7. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ
Online
7. Ulusal Tarım
Kongresi, 16-18 Ekim 2020
7. Ulusal
Tarım
Kongresi
7. Ulusal
Tarım
Kongresi

Bilim Kurulu

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Cengiz Elmacı, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz Sayın, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Erdoğan Güneş, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Erhan Mutlu, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih Seyis, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Prof. Dr. Fazıl Şen, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Gazanfer Ergüneş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. İsa Telci, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Karataş, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Serra Hepaksoy, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Yıldız Aka Kaçar, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Aysun Çelik, Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Harun Bayraktar, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Şebnem Kuşvuran, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Diğer Kongrelerimiz