6. Ulusal
Tarım
Kongresi
6. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
6. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
6. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ
6. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ

Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR, Ankara Üniversitesi


Kongre Koordinatörleri

Prof. Dr. Gazanfer ERGÜNEŞ, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. İsmühan POTOĞLU ERKARA, Osmangazi Üniversitesi


Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof.  Dr. Mehmet KARATAŞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi


Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Erhan MUTLU, Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Aysun ÇELİK, Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammed ASIM, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Diğer Kongrelerimiz