Online 7. Ulusal
TARIM
KONGRESİ, 16-18 Ekim 2020
Online
7. ULUSAL TARIM
KONGRESİ, 16-18 Ekim 2020
Online 7. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ
Online
7. Ulusal Tarım
Kongresi, 16-18 Ekim 2020
7. Ulusal
Tarım
Kongresi
7. Ulusal
Tarım
Kongresi

Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Serra Hepaksoy, Ege Üniversitesi


Kongre Koordinatörleri

Prof. Dr. Gazanfer ERGÜNEŞ, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. İsmühan POTOĞLU ERKARA, Osmangazi Üniversitesi


Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Özhan ŞİMŞEK ,Erciyes Üniversitesi


Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Erhan MUTLU, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan ATAR, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Aysun ÇELİK, Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammed ASIM, Necmettin Erbakan Üniversitesi




Diğer Kongrelerimiz