KONGRE TAKVİMİ
KONGRE KONULARI
KONGRE YERİ
BİLİM KURULU
DÜZENLEME KURULU
KATILIM ÜCRETİ
KONAKLAMA YERİ
MAKALELERİN YAYINLANMASI
BİLDİRİ / POSTER FORMATI
SEKRETERYA
KONGRE FOTOĞRAFLARI

 

 

  

 

  KATILIM ÜCRETİ

 

KATILIM ÜCRETİ 

Üniversitede çalışanlar ( Öğrenciler dahil )   için Katılım Ücreti  250 TL

Diğer resmi kuruluşlardan katılımcılar   (Tarım Bakanlığı, araştırma enstitüleri, çevre bakanlığı..vb) katılım ücreti : 350 TL
Özel Kuruluşlardan katılanlar için katılım ücreti : 1000 TL
 
Katılım ücretini kongre takvimi içinde yatırmayanlar veya eksik yatıranlar, iki kat (örneğin 250 ise, 500 TL) katılım ücreti ödemek zorundadırlar.
 
  
ÖDEME YAPILDIKTAN SONRA, KATILIM  ÜCRETİ GERİ ÖDENMEZ. 
    Katılımcı'ların  kongremize katılmaması/ katılamaması durumunda da alınan ücretlerin ödenmesi söz konusu değildir. Bu durumun dikkate alınarak para ödemesinin yapılması gerekmektedir.  
 
KATILIM ÜCRETİ, KONGRENİN İLK GÜNÜ PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. 
 
Yazar en fazla 2 sunum (1 sözlü+1 poster) ile kongreye katılabilir.

Sözlü Sunumlar İçin

 1) Sözlü sunumlara 10 dakika süre verilecek, sunumları takiben her oturum sonunda tartışma olacaktır.
2) Sözlü sunumlar için bilgisayar ve projektör gibi yardımcı ekipmanlar sağlanacaktır.

  Poster Yazım Kuralları

1) 90 cm en x 90 cm boy boyutlarında ve dik olarak dizayn edilmelidir.
2) Poster Adı 36 punto “Times New Roman” Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
3) Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
4) Yazar Ad(lar)ı 24 punto “Times New Roman” Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
5) Yazar adres(ler)i 16 punto “Times New Roman” Karakterinde yazılmalıdır.
6) Metin başlıkları 20 punto “Times New Roman” Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.

 
 
 
Bu sayfa 20193 defa görüntülenmiştir.

 

 

tarimkongresi.gen.tr

alabalik.gen.tr - meyve.gen.tr - sempozyum.gen.tr - kirsalturizm.gen.tr -biyoloji.gen.tr -türkoloji.gen.tr - bulten.gen.tr - editor.gen.tr