7. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
7. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ
7. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ
7. Ulusal
Tarım
Kongresi
7. Ulusal
Tarım
Kongresi
7. Ulusal
Tarım
Kongresi

Katılım Ücreti

Üniversitede öğretim üyeleri,  diğer Kamu görevlileri ile araştırma görevlileri, öğretim görevlileri, uzmanlar, lisans ve lisansüstü öğrenciler: 480 TLDiğer Kongrelerimiz