Online 7. Ulusal
TARIM
KONGRESİ, 16-18 Ekim 2020
Online
7. ULUSAL TARIM
KONGRESİ, 16-18 Ekim 2020
Online 7. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ
Online
7. Ulusal Tarım
Kongresi, 16-18 Ekim 2020
7. Ulusal
Tarım
Kongresi
7. Ulusal
Tarım
Kongresi

Katılım Ücreti

Üniversitede öğretim üyeleri,  diğer Kamu görevlileri ile araştırma görevlileri, öğretim görevlileri, uzmanlar, çalışan lisans ve lisansüstü öğrenciler: 200 TL

Çalışmayan Öğrenciler: 100 TL


Katılım Ücretine Dahil Hizmetler

Online Katılım Belgesi

Kongre Özet Kitapçığı (Elektronik)

Kongre Bildiri Kitabı (Elektronik)

Sunum Kaydı

Diğer Kongrelerimiz