KONGRE TAKVİMİ
KONGRE KONULARI
KONGRE YERİ
BİLİM KURULU
DÜZENLEME KURULU
KATILIM ÜCRETİ
KONAKLAMA YERİ
MAKALELERİN YAYINLANMASI
BİLDİRİ / POSTER FORMATI
SEKRETERYA
KONGRE FOTOĞRAFLARI

 

 

  

 

  KONGRE KONULARI

·   Atık Yönetimi

·        Bahçe Bitkileri

·        Bitki Ekolojisi ve Fizyolojisi

·        Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği 

·        Bitki Koruma

·        Biyomühendislik

·        Bitkisel Üretim

·        Bitki ve Hayvan  Islahı

·        Biyoteknoloji

·        Bitkisel ve Hayvansal Atıkların Değerlendirilmesi

·        Bio-Yakıtlar

·        Çayır-Mera Islahı ve Amenajmanı

·        Çiftlik Yönetimi ve İşletmeciliği 

·        Çevre Dostu Üretim Teknikleri

·        Çevre ve Su Sorunları

·        Doğal Kaynakların Kullanımı ve Muhafazası 

·        Endüstriyel Bitkiler  

·        Fide Üretimi, Yetiştiriciliği ve Sorunları

·        Fidan Üretimi, Yetiştiriciliği ve Sorunları

·        Genetik Mühendisliği 

·        Gıda Güvenliği

·        Gıda  İşleme ve Teknolojisi

·        Gıda Mühendisliği

·        Hasat Sonu İşlemler ve Teknolojileri

·        Hayvancılık Sektöründe Sorunlar ve Çözüm Önerileri

·        Hayvansal Üretim  ve Veterinerlik

·        İklim Değişikliği ve Tarıma Etkileri

·        Kırsal-Tarımsal Yayım 

·        Kırsal Turizm 

·        Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Tarım Üzerine Etkisi

·        Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları

·        Peyzaj, Planlama ve Çevre Sorunları

·        Su Yönetimi ve Su Kullanım Stratejileri

·        Su Ürünleri

·        Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Sorunları

·        Tarımsal Alt Yapının Geliştirilmesi

·        Tarımsal Üretimde Alternatif Ürünler

·        Tarımda Finansman, Örgütlenme ve Pazarlama Sorunları

·        Tarım ve Çevre İlişkileri

·        Tarımda Yeni Teknolojik Uygulamalar

·        Tarımsal Krediler, Destekler ve Kooperatifçilik  

·        Tarımsal Pazarlama   

·        Tarımsal Mücadele Yöntemleri  

·        Tarım Politikaları, Türkiye ve Dünya Tarımındaki Gelişmeler

·        Tarımda Bilgisayar Uygulamaları

·        Tarım, Hayvan, Çevre ve Yaşam Bilimleri

·        Tarım ve Gıda  Biyoteknoloji

·        Ziraat ve Veterinerlik Bilimleri

·        Tarım Makinaları ve İnovasyon Tarımda Avrupa Birliği

      İlişkileri

·        Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

·        Tohumluk Politikaları 

·        Tohumluk Üretimi

·        Tohum Yetiştiriciliği ve Sorunları

·        Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tarımda

      Uygulaması

·        Üretimde Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar  

·        Yerel Yönetimler ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma

·        Yapay Sinir Ağlarının Tarımda Uygulaması

·        Ziraat Mühendisliği ve Veteriner Hekimlik Eğitimi ile Akreditasyonu  

 

Bu sayfa 16514 defa görüntülenmiştir.

 

 

tarimkongresi.gen.tr

alabalik.gen.tr - meyve.gen.tr - sempozyum.gen.tr - kirsalturizm.gen.tr -biyoloji.gen.tr -türkoloji.gen.tr - bulten.gen.tr - editor.gen.tr