6. Ulusal
Tarım
Kongresi
6. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
6. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
6. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ
6. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ

Makalelerin Yayınlanması

“VI. Ulusal Tarım Kongresi”nde sunulan bildiriler,  ISSN numarası verilmiş TAM METİN KİTABI olarak yayınlanacaktır. 


Diğer Kongrelerimiz