KONGRE TAKVİMİ
KONGRE KONULARI
KONGRE YERİ
BİLİM KURULU
DÜZENLEME KURULU
KATILIM ÜCRETİ
KONAKLAMA YERİ
MAKALELERİN YAYINLANMASI
BİLDİRİ / POSTER FORMATI
SEKRETERYA
KONGRE FOTOĞRAFLARI

 

 

  

 

  Niçin Ulusal Tarım Kongresi?

 NİÇİN ‘ULUSAL TARIM KONGRELERİ’

İnsanlık tarihi boyunca, insan ve çevre hep iç içe olmak zorundadır. Günümüz dünyasında da, tarımın da içinde yer aldığı çevresel sorunlar bireysel olmaktan çıkıp toplumsal düzeyde etkilerini göstermiştir. Bunlara yönelik çözümler de birçok kesimin katılımı ile mümkün olabilecektir. Tarımda önemli gen kaynaklarının merkezi konumundaki Anadolu, halen Dünya’da bu özelliğini korumakla birlikte, hiç insan-çevre odaklı düşünülmeden acımasız bir şekilde kentleşerek genetik kaynaklar tahrip edilmekte, sularımız ve çevre hızla kirlenmektedir. Sanayileşme ile başlayan hazır gıda tüketimi ve kullanımı (yiyecekler, meyve suyu tüketimi, şoklanmış gıda tüketimin artması vb..) bazı bilim insanlarınca kalkınmanın göstergesi olarak belirtilirken, bazıları ise toplumsal sorunların bunlar ile başladığını iddia etmektedirler. 

Diğer yandan artan nüfusun beslenmesi adına ıslah edilen, verimli ve dayanıklı tür/çeşitler beraberinde başka sorunları ortaya çıkarmaktadır. Çaresiz çevresel ve insani hastalıkların hızla artması ve buna karşılık çözüm olacağına inanılan gen aktarımlarıyla ıslah edilen çeşitler bile, bilim insanları ve tüketici kitlelerini de ikiye bölmüştür. Bir tarafta genetik çeşitlilik, uygun ekoloji ve halen kendine yeter düzeyde su kaynakları olan Türkiye’de bu kaynakların en etkin şekilde kullanılamaması tartışmaları, diğer yandan insan-çevre odaklı tehlikeleri öngören bilim insanlarının öngörüleri de göz ardı edilemez bir gerçektir.

Halen nüfusun yaklaşık dörtte biri tarım ile uğraşmakta ve kırsal alanda yaşamaktadır. Bir yanda ülkeyi doyurmak isteyen bir tarım nüfusu, bir yanda da halen yoksulluğu yaşayan bir kırsal üretici kitleleri bulunmaktadır. Toplumda kalıcı çözüm ve öneriler geliştirmeyi bekleyen yoksulluğun kaldırılması, buna yönelik tarım politikaları; toprak reformu ve arazi toplulaştırılması, tarım sigortaları, tarımsal krediler ve kooperatifçilik, tarımsal pazarlama, tarımsal örgütlenme ve destekler, Tarım Avrupa Birliği ilişkileri ve Çiftlik yönetimi ve işletmeciliği gibi konular da, bu kongrenin yukarıda ana başlıklar halinde belirtilen konularına ilaveten tartışacağı konuları arasında olacaktır.

Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi olarak her yıl yapmayı planladığımız Ulusal Tarım Kongreleri'nin  ülkemize ve tüm araştırıcılara  faydalı olması temennisi ile en derin saygılarımızı sunarız.                    

Bu sayfa 5906 defa görüntülenmiştir.

 

 

tarimkongresi.gen.tr

alabalik.gen.tr - meyve.gen.tr - sempozyum.gen.tr - kirsalturizm.gen.tr -biyoloji.gen.tr -türkoloji.gen.tr - bulten.gen.tr - editor.gen.tr