6. Ulusal
Tarım
Kongresi
6. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
6. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
6. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ
6. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi    31 Mayıs 2019

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı        05 Haziran 2019

Kongre Tarihi     21-24 Ağustos  2019Diğer Kongrelerimiz