7. Ulusal
TARIM
KONGRESİ
7. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ
7. ULUSAL
TARIM
KONGRESİ
7. Ulusal
Tarım
Kongresi
7. Ulusal
Tarım
Kongresi
7. Ulusal
Tarım
Kongresi

Önemli Tarihler

Duyuru                                                     01 KASIM 2019

Bildiri son gönderimi tarihi:                   30 Haziran 2020

Katılım ücreti son ödeme tarihi:           18 Temmuz 2020

Kongre tarihi:                                           22-24  Ağustos 2020


Diğer Kongrelerimiz