Kongreye Çağrı

Değerli Katılımcılar,

Bilimsel araştırmalarda kalite ve güvenilirliğin artırılması amacıyla, Tarım alanındaki güncel bilgilerin ülkemizdeki araştırmacılar arasında etkili bir şekilde paylaşılması, tarım sektörümüzü daha sürdürülebilir, verimli ve yenilikçi hale getirecektir. Bu paylaşım, tarım uygulamalarında bilimsel temelli yaklaşımların benimsenmesine ve sektördeki en iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına olanak tanıyarak, tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmaya yönelik stratejik adımların atılmasına zemin sağlayacaktır.

Ayrıca, bu bilgi paylaşımı ülkemizin tarım alanındaki potansiyelini daha iyi değerlendirmemize ve tarımın ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan sürdürülebilirliğini sağlamamıza yardımcı olacaktır. Tarım bilimlerindeki son gelişmelerin ve yeniliklerin, araştırmacılar arasındaki işbirliği sayesinde hızla yayılması, sektördeki tüm paydaşların bilgi düzeyini artırarak daha sağlıklı, güvenilir ve çeşitli tarım ürünleri elde etmemize imkan sağlayacaktır.

Bu doğrultuda, bilim insanlarını 11. Ulusal Tarım Kongresi'nde ONLINE olarak bir araya getirmek, farklı disiplinlerin birbirine entegre çalışmasını teşvik etmek ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla büyük bir özenle planlanmıştır. Tarım bilimleri; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makinaları, Zootekni, Veteriner Hekimlik, Su Ürünleri, Tarla Bitkileri, Gıda Mühendisliği, Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme gibi geniş bir yelpazedeki multidisipliner alanların bir arada ve işbirliği içinde çalışmasını gerektirmektedir.

Düzenlenen kongre oturumları, katılımcıların multidisipliner çalışmalarla birbirlerinden öğrenmelerine, deneyimlerini paylaşmalarına ve bilim dünyasının zenginleşmesine katkıda bulunacaktır.

Ülkemizde Tarım Bilimleri alanının parlak bir geleceği için ve evrensel bilime katkı sağlamak amacıyla, sizlerin değerli katılımı, destek ve paylaşımcı ruhuyla gerçekleşecek bilimsel bir kongre düzenlemeyi hedefliyoruz.

Sizleri 19-20 KASIM 2024 tarihlerinde ONLINE olarak düzenleyeceğimiz kongremize davet etmekten onur duyduğumuzu belirtir, saygılarımızı sunarız.


KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Serra HEPAKSOY

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, İzmir11. Ulusal Tarım Kongresi

Kayıt

ÖNERDİĞİMİZ KONGRELER