Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Serra HEPAKSOY, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Düzenleme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Saime SEFEROĞLU, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Düzenleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Gazanfer ERGÜNEŞ, Tokat  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÇALIK, Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi İlkay YILMAZ, Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ALİ KAPTAN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Dr. Tansel AŞÇIOĞUL, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Arş. Gör. Seçil KÜÇÜKKAYA, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi


8.Ulusal Tarım Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler