Katılım Ücreti

Katılım Ücreti: (Tek Sözlü Sunum için): 850 TL  (KDV hariç)
Aynı kişi ikinci sözlü sunum için: 1500 TL  (KDV hariç)

İki sözlü sunumdan fazla sunum yapmak kongre kuralları gereği uygun görülmemiştir.


ÖZEL ŞİRKETLER ile diğer özel kurum ve kuruluşlardan katılımcılar  için katlım
katılım ücreti 3500 + KDV'dir.

ÖDENEN KATILIM ÜCRETİ GERİ ÖDENMEZ.


Katılım Ücreti şunları içerir: 

Tüm oturumlara katılım
E-Katılım belgesi
E- ISBN'li Kongre Bildiriler Kitabı ( Özet ve tam metin birlikte yayınlanacaktır.)


11. Ulusal Tarım Kongresi

Kayıt

ÖNERDİĞİMİZ KONGRELER