Bilim Kurulu

Prof. Dr. Erhan MUTLU, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih SEYİS, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa GÜMÜŞ, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. İsa TELCİ, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Gazanfer ERGÜNEŞ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Serra HEPAKSOY, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Sezen ARAT, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Şebnem KUŞVURAN, Çankırı Karatekin Üniversitesi
Prof. Dr. Tolga KARAKÖY, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Özhan ŞİMŞEK, Erciyes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi LEVENT ATATANIR, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TÜTÜNCÜ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi SELÇUK GÖÇMEZ, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Bülent SÖNMEZ, TAGEM Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları
Dr. Engin ÜNAY, Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Dr. Ercan KÜÇÜK, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Dr. Mehmet KEÇECİ, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
Dr. Nevzat BİRİŞİK, TAGEM Genel Müdürü

8.Ulusal Tarım Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler