Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Serra HEPAKSOY, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Düzenleme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Saime SEFEROĞLU, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Düzenleme Kurulu Üyeleri

8.Ulusal Tarım Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler

İLETİŞİM